søndag 6. mars 2011

Vurdering- for hva og til hvem?

De to siste ukene før vinterferien var jeg på flere kursdager, er nå "skolert" innenfor HMS, "læreravtaleverket" og eksamen og vurdering. Ulike tema, men alt har med en lærers arbeidsdag å gjøre og ikke minst er det her mange kriterier som har sammenheng med en lærers arbeidsituasjon. De ytre ting, mål og mening, struktur og rammebetingelser, trygghet og forutsigbarhet, må være tilstede for at den enkelte skal ha en god dag på jobben.
Slik er det for våre elever også. Hvordan skal vi sørge for at de får en god dag på jobben, hva skal de selv ta ansvar for, hvordan kan vi hjelpe dem til å bli gode elever og hvordan kan vi vurdere at de har lært og kan?

Når jeg startet i mitt arbeide ved Hustad barne- og ungdomsskole, "avsluttet" kommunen akkurat et samarbeid med HiVO ang vurdering. Det hadde brukt noen kursdager på det i løpet et ett eller to år (må eventuelt sjekke opp tidsrammen), hadde utarbeidet noen skjema og delt noen erfaringer. Jeg visste forlite til å ta godt nok tak i det der og da, lærerne var litt lei av vurdering og vi har ikke hatt stort fokus på det de to siste årene.
Vi er en liten skole, med bare 185 elever. I år er vi ca 65 på ungdomstrinnet, neste år bare 55. Det faglige miljøet blir ikke stort, en norsk lærer kan til tider føle seg ensom med stilbunken sin, så også en kunst og håndverkslærer med sine prosjekt. Skoleåret 2009-2010 var preget av skolestruktur endring, der forslaget var å slå sammen ungdomsskoleelevene i kommunen til en stor ungdomsskole. Mange var usikre på fremtiden og fokuset ble til tider stort på struktur.

Dette skoleåret arbeider vi mye med anerkjennelse, regler, konsekvens, gruppeledelse, sosiale ferdigheter, indre og ytre struktur- et av målene er å få bedre kommuikasjon med elevene, få tiden tilbake til fag i klasserommet og ikke minst anerkjenne hva elevene er gode på- ikke bare flott, men flott at du gjorde dette slik vi har snakket om etc.

Utfordringen for 2011-2012 er få dette arbeidet til å fungere i hver klasse, så har vi planlagt å også involvere vurdering for læring igjen. Ikke det at vi ikke arbeider med det nå, forstå meg rett, men vi må rette fokuset på det arbeidet igjen. Lærerne på ungdomstrinnet er spesielt fokusert på dette, men alle skal involveres.

Jeg er i gang med å lese det kompendiet vi fikk på sist samling. Mye spennende lesning her. Artikkelen til Olga Dysthe og Roar Engh er videreformidlet til lærerne. Det er også presentasjonene fylkesmannen la frem på kurset om eksamen og vudering (der også to flotte lærere fra Ester sin skole fortalte om sitt vurderingsarbeid). I tillegg fikk jeg i vinterferien årets første nummer av Bedre skole. Artikkelen "rettferdig standpunktvurdering" av Prøitz og Borgen var spennende lesning og modellen deres" grunnlag for standpunktvurdering i fem fag" ble forståelig. (Modellen ble vist på sist samling) Den artikkelen skal også distribueres i kollegiet.

For selve vurderingsarbeidet videre ser jeg for meg at det må arbeides på team, gjerne også i nettverk på tvers av skolene i kommunen (der er vi i gang) En av nabokommunene ønsker også å samarbeide med vår kommune, de har bare en ungdomsskole, og i tillegg er vi i gang med nettverkssamlinger med den videregående skolen i kommunen.
Jeg ser for meg at vi må legge et grunnlag ved vår skole, og så ta dette med i nettverkene, for så å lage en handlingsplan.

En handlingsplan slik jeg ser det for meg, må inneholde en fast struktur, rammebetingelsene, der en involverer elevene i planlegginsarbeidet. De må bli kjent med vurderingskriteriene og hva vi forventer av dem. i tillegg må det snakkes om forventningene underveis og elevene selv må trenes opp i å selv evaluere sitt arbeid for så å sette seg nye mål. Dette er også et arbeid som på en enkelt måte skal dokumenteres gjennomført.
For å få aksept for dette på en god måte i kollegiet ser jeg for meg å benytte modellen konstruktiv kommunikasjon (Irgens 2007) Det finnes sikkert et utall modeller en kan bruke, men har tro på denne kommunikasjonsmodellen.

Vi har en vei å gå og jeg gleder meg til fortsettelsen og de pedagogiske diskusjonene vi vil få.

Anne Kristine

6 kommentarer:

 1. Så flott at du er igang med blogging! Interessant å lese om hva dere gjør og planlegger å gjøre. Vi er opptatt av samme spørsmål på tvers av skoler og kommuner og fylker - og derfor veldig arti at "mine" inspektører fikk komme til dere for å bidra og dele erfaringer!

  SvarSlett
 2. Enig med Ester i at det er interessant å få innblikk i hva dere driver med, og hvordan du tenker. Og ser det så mange spørsmål som dukker opp: lurer på hva som skjer i kollegiet når du sprer kurmateriellet blant lærerne. Følger du dette opp på noen måte? Hvilke reaksjoner får du? I det hele tatt: hva skjer?

  Og så en forsiktig provokasjon: kan det bli for MYE trygghet og forutsigbarhet på skolen, både for lærere og elever...?

  SvarSlett
 3. Bra det du sier om nettverkssamarbeid. Vi gjør det i prosjektet vurdering for læring. Erfaringer utveksles og kunnskap deles på en glimrende måte. Jeg håper dette blir måten å gjøre det på også inn mot annet arbeid!!

  SvarSlett
 4. "Vurdering for læring" er en god fokus for å få det til å bli sammenheng mellom læringssituasjoner og vurderingssituasjoner. Videre er jeg enig med deg om at Dysthes artikkel er god for å få perspektiv i forhold til å få oversikt over hvilken prasis som praktiseres og hvilken retningen en ønsker å utvikle seg. Det blir lettere for læreren å vurdere sin egen praksis når en får perspektiver og teori bakgrunn for å se muligheter for videreutvikling. Lykke til videre :-)

  SvarSlett
 5. Heisann.
  Noen leser og noterer, andre lar de ligge i posthylla. Etter en givende kollegasamtale fikk vi en god ide- hva med å bruke noe av den nedsatte seniorlesetiden til å kjøre prosjekt på vurdering. Gleder meg til å kaste ut tanken, men må tenke meg litt om før jeg gjør det. Viktig å få alle med. Har 11 ansatte i den "senior" gruppen som har totalt sikkert 15 t nedsatt tid. Den må kunne brukes til noe- iallefall mye bedre enn det vi gjør i dag.
  Alle vet at vi må jobbe mer med vurdering, vi er langt fra der vi skal være, men jeg må avslutte implementeringen av helskoleART (sosial ferdighetstrenings programmet vårt) før jeg tar fatt på nye store ting.

  SvarSlett
 6. Vanskelig å finne ut av hvor jeg skal legge kommentar til kommentarene jeg får- skal de som egne innlegg?

  SvarSlett