onsdag 23. mars 2011

Gruppeledelse - svar til Ester

Vi arbeider med gruppeledelse i forbindelse med helskoleART implementeringen. I løpet av et helt år arbeider vi med ulike leksjoner innernfor anerkjennelse,ros og motivasjon - regler- konsekvenser -gruppeledelse - sosiale ferdigheter - skole/hjem samarbeid og organisering. Et stort arbeid, alle kurses og vi bruker mye tid og energi. Implementeringen kjører vi i et samarbeid med Sverige og Island samt Larvik kommune. I Gruppeledelse legger vi vekt på god start og avslutning av en dag eller en økt, trener på gode beskjeder og lager prinsipp for gode beskjeder, arbeider med regelbrudd. Vi kjører først en felles leksjon, så arbeider de på team. Jeg sammenfatter det vi blir enige om som blir vedtatt som et styringsredskap for oss. Mange spennende diskusjoner som kommer opp. Vi har nå hatt siste leksjon i gruppeledelse, neste og siste del før vi skal arbeide med sosial ferdighetstrening i alle klasser fra høsten 2011, er organiseringen. Da skal alt det vi har lært settes sammen til et felles styringsdokument. Et ARTig og krevende arbeide.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar