mandag 14. mars 2011

Blogg som arbeidsredskap for en travel student.

Det var dette med arbeidskrav og mappeinnlevering igjen. Var inne på NTNU portalen i dag, ser vi har fått mail ang blogging, noen er godt i gang, andre har bare opprettet bloggen. Handler dette om situeret læring i bloggrommet- fritt tolket fra Kirsten Grønbæk Hansen sin artikkel i samlingen vi fikk sist. Blogger vi for å bli gode bloggere, eller blogger vi for å utvide vår horisont? Skal vi bruke bloggen slik læreren ønsker, eller klarer vi lære av dette og gjøre både bloggen og teorien vi leser til vår egen læring, og kan vi bruke den til noe uten for skolen? Er det de flinke som blir gode bloggere, eller er det de som gjør det på sin egen måte? Har kjønn noe å si her..

Jeg syns bloggen er spennende- kunne sikkert skrevet et kort innlegg hver dag, men da hadde jeg nok ikke brukt det slik intensjonen i dette studiet er. Å både skulle besvare på arbeidskrav, samt bruke blogg som en del av en mappetekst føler jeg krever mye, men jeg lærer mye også. Bare de få ukene vi har til rådighet mellom 3. og 4. samling går for fort til å skrive et godt refleksjonsnotat syns jeg.

Men- er i gang, strever med dansk pensum, føler jeg er i utvikling og veksler mellom en perifer og en central plassering- både i gruppen og i blogg sammenheng- og ikke minst i det daglige virke.

Når det er skrevet, våre 1. klassinger på skolen er i disse dager i ferd med å lage sin egen lesebok- og hold dere fast, de er i startgropa for blogging også!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar