fredag 25. mars 2011

Blogg i undervisning.

1. klasse ved  vår skole er såvidt i gang med blogging. Vi startet i høst et prosjekt" skrive seg til lesing" ved hjelp av CD ord. Aldri har 1. klassingene knekt lesekoden så fort. Et fantastisk tilpasset redskap med umiddelbar respons på lyd. Elevene sitter ved hver sin tynnklient med headset på, når de skriver en bokstav kommer lyden umiddelbart, så hele ordet. Dette er delt opp i tre nivå. De er nå fullt i gang med å skrive egne lesebøke. De er kjempeflinke. Neste steg er egen lukket blogg på skolen sitt system. Kjempespennende, og jeg glede meg til fortsettelsen.

onsdag 23. mars 2011

Altinn

En av de heldige som kom inn i går, utrolig hvor lyst en kan se på livet etter å ha logget seg på..

Gruppeledelse - svar til Ester

Vi arbeider med gruppeledelse i forbindelse med helskoleART implementeringen. I løpet av et helt år arbeider vi med ulike leksjoner innernfor anerkjennelse,ros og motivasjon - regler- konsekvenser -gruppeledelse - sosiale ferdigheter - skole/hjem samarbeid og organisering. Et stort arbeid, alle kurses og vi bruker mye tid og energi. Implementeringen kjører vi i et samarbeid med Sverige og Island samt Larvik kommune. I Gruppeledelse legger vi vekt på god start og avslutning av en dag eller en økt, trener på gode beskjeder og lager prinsipp for gode beskjeder, arbeider med regelbrudd. Vi kjører først en felles leksjon, så arbeider de på team. Jeg sammenfatter det vi blir enige om som blir vedtatt som et styringsredskap for oss. Mange spennende diskusjoner som kommer opp. Vi har nå hatt siste leksjon i gruppeledelse, neste og siste del før vi skal arbeide med sosial ferdighetstrening i alle klasser fra høsten 2011, er organiseringen. Da skal alt det vi har lært settes sammen til et felles styringsdokument. Et ARTig og krevende arbeide.

It og nettvett - egentlig en kommentar til Kjell Gunnar sin blogg, men ikke alt det tekniske som funket..

Italia er stedet fortiden, akkurat vært i Milano og nytt våren. Der var det også skoleklasser på museumsturer.
Facebook er et hett tema. Også i vår nabokommune, Molde, er facebook stengt for elevene. en kan diskutere seg blå på hva som er fornuftig eller ikke,vil introdusere dere til en spennende WEB side; http://skoften.no/
Hadde en interessant samtale med skolens IKT ekspert/ansvarlige i dag tidlig. Han hadde akkurat hatt sin faste morgentur på Skoften, rukket å legge inn bilder og nyheter på hjemmesiden og sprudlet av energi. Det som er viktig er at vi lærer elevene å bruke datamaskinen og utnytte den på en helt annen måte enn det de kan og gjør hjemme; spill og facebook. Gi dem spennende tverrfaglige utfordringer, sette ut et kamera i naturfagtimen, lage hjemmeside/blogg i foto/data timen- kjøre et prosjekt. Fersk som jeg er visste jeg for lite om kommunen sine planer på IT sida- etter dagens samtale har jeg fått sendt planen over- og nå kan jeg etterspørre den samt tenke nytt. Gleder meg.
Lære elevene nettvett- ja! Kanskje involvere foreldrene enda mer også.

søndag 20. mars 2011

Aksjonslæring i Milano

Langhelg i fantastisk vårvær. Masse shopping, museum, kirker og katedraler. Ømme føtter, men fylt av fantastiske opplevelser. 5 damer på tur- mor med døtre og "svigerdøtre" har opplevd SPA og fantastisk mat. Den mest reisevante holdt seg i bakgrunnen, kunne nyte å ikke være reiseleder, den eldste sørget for at alle til enhver tid hadde det fantastisk bra i tillegg at hun fikk frisket opp sin kunsthistorie, den mest frempå og største livsnyteren gikk med reisehåndboken i hånden, verdensvant på høye heler, kom i snakk med alt fra politi til pikkolo, har lært en masse nye ord og gikk strålende avgårde til Bergensflyet med eksklsiv nyinnkjøpt veske. Småskolelæreren talte til 5 og sørget for at alle var på plass tilenvher tid mens den siste av oss beholdt fornuften i alle situasjoner.


 Jeg så frem til en helg uten ansvar, tok ikke med jobb, bare studier. Brukte fly og bussreiser nedover til å sove og lade batteriene. Full av inntrykk satte jeg meg på flyet hjem igjen med Tom Tiller i hånden og har fått lest noen kapittel om aksjonslæring. Spesielt tenkt på oss 5 og Dreyfus modellen- hvor ulike vi er med bakgrunn av de ulike erfaringene vi har. Læringstrappa og de ulike nivåene vi er på i denne sammenhengen. Tror vi har gjort oss noen erfaringer innenfor aksjonslæringen, er nok bare jeg som har tenkt den tanken,men sitatet; Styrken i aksjonslæringen er at personene  i organisasjonen blir mer oppmerksomme på og kan nyttiggjøre seg det som allerede er der av kunnskap og genererer læring ut av de foreliggende erfaringer ved at de refortolker gårsdagens erfaringer i lys av dagens og morgendagens. (Tiller 2006) har vi iallefall brukt- uten de store diskusjonene enn uenighetene, men ved hjelp av alle våre ulike erfaringer og bakgrunner har alle hatt en flott helg.
Mine høydepunkter; Madonna og barnet- Leonardo da Vinci 1515, Magnoliaen i full blomst- kjenner lukten fremdeles og 246 trappetrinn til toppen Duomen med fantastisk utsikt over Milano. Vi rakk nok ikke over alle de 3500 statuene utvendig- men de 52 massive søylene inne fikk vi sett

Kjapt blogget mens resten av reisefølget spiste middag på Gardermoen.
Jeg kommer sterkere tilbake til uken..

mandag 14. mars 2011

GLL

Stopper vi opp og spør; gjort- lært- lurt? Hvordan avslutter vi en undervisningstime? Setter vi av tid til refleksjon? Summerer vi opp dagen eller timen, eller lar vi elevene bare løpe ut i det det ringer samtidig som vi roper beskjeder etter dem?
Hvordan få til de gode avslutningene på timen? Skal vi bry oss om det, når en endelig har fått elevene i gang, skal en da bruke 5 min på slutten av timen til oppsummering, når de isteden kunne jobbet litt til.. På vår skole arbeider vi akkurat nå med gruppeledelse; minner meg på at jeg må huske å henge opp plakatene der de skal skrive opp prinsipper/forslag til gode begynnelser for en time- og gode avslutninger.. Vi brukte blant annet Eddie Skoller sin video som inspirasjon i en av leksjonene.  Ved dette innlegget har jeg i alle fall lært å legge inn en filmsnutt..


Blogg som arbeidsredskap for en travel student.

Det var dette med arbeidskrav og mappeinnlevering igjen. Var inne på NTNU portalen i dag, ser vi har fått mail ang blogging, noen er godt i gang, andre har bare opprettet bloggen. Handler dette om situeret læring i bloggrommet- fritt tolket fra Kirsten Grønbæk Hansen sin artikkel i samlingen vi fikk sist. Blogger vi for å bli gode bloggere, eller blogger vi for å utvide vår horisont? Skal vi bruke bloggen slik læreren ønsker, eller klarer vi lære av dette og gjøre både bloggen og teorien vi leser til vår egen læring, og kan vi bruke den til noe uten for skolen? Er det de flinke som blir gode bloggere, eller er det de som gjør det på sin egen måte? Har kjønn noe å si her..

Jeg syns bloggen er spennende- kunne sikkert skrevet et kort innlegg hver dag, men da hadde jeg nok ikke brukt det slik intensjonen i dette studiet er. Å både skulle besvare på arbeidskrav, samt bruke blogg som en del av en mappetekst føler jeg krever mye, men jeg lærer mye også. Bare de få ukene vi har til rådighet mellom 3. og 4. samling går for fort til å skrive et godt refleksjonsnotat syns jeg.

Men- er i gang, strever med dansk pensum, føler jeg er i utvikling og veksler mellom en perifer og en central plassering- både i gruppen og i blogg sammenheng- og ikke minst i det daglige virke.

Når det er skrevet, våre 1. klassinger på skolen er i disse dager i ferd med å lage sin egen lesebok- og hold dere fast, de er i startgropa for blogging også!

fredag 11. mars 2011

Arbeidskrav 4 - skolelæring

Hei igjen.
Har  såvidt begynt å se på arbeidskravene, vært flink å lese i denne mellomperioden, allerede lest over flere artikler og holder på med en av pensumbøkeen. Dog ikke nok målrettet ennå. Har kanskje en del selvregulert læring å lære meg, jf Ivar Bråten sin artikkel...
Var forresten mye spennende lesning der syns jeg.

Har bare les første avsnitt i Kirsten Grønbæk Hansen sin artikkel; Når læring finner sted i en skole eller en anden uddannelsesinstitusjon vil dette forhold for altid præge indlæringen: der bliver tale om skolelæring, og det er f.eks ikke uden videre sånn at skolelæring kan bruges til noget i sammenhænge udenfor skolen.....

Det første som slår meg, uten at jeg har lest noe mer eller reflektert over problemstillingen; hva i all verden er det vi lærer elevene våre på skolen, dersom det ikke skal kunne brukes utenfor skolen?

Lar problemstillingen ligge der, skal bruke helgen til å lese resten av artikkelen og begynne utformingen av et svar på arbeidskravet...
God helg til alle mine lesere og medstudenter.

søndag 6. mars 2011

Vurdering- for hva og til hvem?

De to siste ukene før vinterferien var jeg på flere kursdager, er nå "skolert" innenfor HMS, "læreravtaleverket" og eksamen og vurdering. Ulike tema, men alt har med en lærers arbeidsdag å gjøre og ikke minst er det her mange kriterier som har sammenheng med en lærers arbeidsituasjon. De ytre ting, mål og mening, struktur og rammebetingelser, trygghet og forutsigbarhet, må være tilstede for at den enkelte skal ha en god dag på jobben.
Slik er det for våre elever også. Hvordan skal vi sørge for at de får en god dag på jobben, hva skal de selv ta ansvar for, hvordan kan vi hjelpe dem til å bli gode elever og hvordan kan vi vurdere at de har lært og kan?

Når jeg startet i mitt arbeide ved Hustad barne- og ungdomsskole, "avsluttet" kommunen akkurat et samarbeid med HiVO ang vurdering. Det hadde brukt noen kursdager på det i løpet et ett eller to år (må eventuelt sjekke opp tidsrammen), hadde utarbeidet noen skjema og delt noen erfaringer. Jeg visste forlite til å ta godt nok tak i det der og da, lærerne var litt lei av vurdering og vi har ikke hatt stort fokus på det de to siste årene.
Vi er en liten skole, med bare 185 elever. I år er vi ca 65 på ungdomstrinnet, neste år bare 55. Det faglige miljøet blir ikke stort, en norsk lærer kan til tider føle seg ensom med stilbunken sin, så også en kunst og håndverkslærer med sine prosjekt. Skoleåret 2009-2010 var preget av skolestruktur endring, der forslaget var å slå sammen ungdomsskoleelevene i kommunen til en stor ungdomsskole. Mange var usikre på fremtiden og fokuset ble til tider stort på struktur.

Dette skoleåret arbeider vi mye med anerkjennelse, regler, konsekvens, gruppeledelse, sosiale ferdigheter, indre og ytre struktur- et av målene er å få bedre kommuikasjon med elevene, få tiden tilbake til fag i klasserommet og ikke minst anerkjenne hva elevene er gode på- ikke bare flott, men flott at du gjorde dette slik vi har snakket om etc.

Utfordringen for 2011-2012 er få dette arbeidet til å fungere i hver klasse, så har vi planlagt å også involvere vurdering for læring igjen. Ikke det at vi ikke arbeider med det nå, forstå meg rett, men vi må rette fokuset på det arbeidet igjen. Lærerne på ungdomstrinnet er spesielt fokusert på dette, men alle skal involveres.

Jeg er i gang med å lese det kompendiet vi fikk på sist samling. Mye spennende lesning her. Artikkelen til Olga Dysthe og Roar Engh er videreformidlet til lærerne. Det er også presentasjonene fylkesmannen la frem på kurset om eksamen og vudering (der også to flotte lærere fra Ester sin skole fortalte om sitt vurderingsarbeid). I tillegg fikk jeg i vinterferien årets første nummer av Bedre skole. Artikkelen "rettferdig standpunktvurdering" av Prøitz og Borgen var spennende lesning og modellen deres" grunnlag for standpunktvurdering i fem fag" ble forståelig. (Modellen ble vist på sist samling) Den artikkelen skal også distribueres i kollegiet.

For selve vurderingsarbeidet videre ser jeg for meg at det må arbeides på team, gjerne også i nettverk på tvers av skolene i kommunen (der er vi i gang) En av nabokommunene ønsker også å samarbeide med vår kommune, de har bare en ungdomsskole, og i tillegg er vi i gang med nettverkssamlinger med den videregående skolen i kommunen.
Jeg ser for meg at vi må legge et grunnlag ved vår skole, og så ta dette med i nettverkene, for så å lage en handlingsplan.

En handlingsplan slik jeg ser det for meg, må inneholde en fast struktur, rammebetingelsene, der en involverer elevene i planlegginsarbeidet. De må bli kjent med vurderingskriteriene og hva vi forventer av dem. i tillegg må det snakkes om forventningene underveis og elevene selv må trenes opp i å selv evaluere sitt arbeid for så å sette seg nye mål. Dette er også et arbeid som på en enkelt måte skal dokumenteres gjennomført.
For å få aksept for dette på en god måte i kollegiet ser jeg for meg å benytte modellen konstruktiv kommunikasjon (Irgens 2007) Det finnes sikkert et utall modeller en kan bruke, men har tro på denne kommunikasjonsmodellen.

Vi har en vei å gå og jeg gleder meg til fortsettelsen og de pedagogiske diskusjonene vi vil få.

Anne Kristine

lørdag 5. mars 2011

Spark bak..

Jammen tar det tid å komme i gang... 5 dager på hytta uten nettilgang gjorde ikke saken bedre, men fikk mye tid med mann og barn, samt skibakkene i Vangslia. Vel hjemme igjen ble det et par dager på jobb og en dag med vedklyving. Må delta litt i fellesskapet også. Tankene om studiene, alt en skal lese og gjøre, egen utviklingen som en skal oppnå, den pedagogiske plattformen en skal lage seg og ikke minst alt en skal gjøre for å bl en bedre leder ligger der og surrer likevel.
Særlig det med vurdering har jeg tenkt en del på. Godt mulig jeg klarer skrive det innlegget i løpet av dagen.
Anne